Varning för Inkassokrav

Se nedan varning från Anders Gardelin

Vi fick för någon vecka sedan en obehaglig överraskning i form av ett brev från kronofogden med anledning av obetald faktura till leverantören av Internet till Hide. Förklaringen var den att såväl leverantör och inkasso hade Hide Hammarsvägen som fakturaadress tyrots att vi uppgivit vår fasta adress när vi tecknade avtal. Eftersom vi inte har postlåda på vintern i Hide så hamnade kravbrev och fakturor i uppsamlingslådan på Stengrindevägen. Vid senare koll av denna låda var den full av fakturor nu i november från olika leverantörer till olika adresser i Hide. Finns alltså risk att flera drabbas av inkasso! För oss blev det en kontakt med kronofogden för första gången i livet men med kontakt med företaget och inkassobyrå kunde det redas ut. Mot bakgrund av vad som fanns i brevlådan på Stengrindevägen kanske det finns anledning att varna medlemmarna så att de ser till att leverantörerna har rätt faktureringsadress.