Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

HHFkulturpris

Vid Hellvi Hembygdsförenings årsmöte 18 juli tilldelades Hellvi Bygdegårdsförening och Hellvi Fiber årets kulturpris 2015.

 HHFkulturprisutedlning

Ordföranden Hans Forsslund mottager diplomet av Lotte Nygren och tackar för den fina utmärkelsen som går till alla medlemmar i föreningen samt särskilt till styrelsen och de ca 40 personer som till och från under tre års tid arbetat med fiberprojektet.

 

Du är här: Start Uncategorised HHF:s kulturpris