Statistik

Nu när vårt nät i stort är färdigbyggt kan det vara intressant att se statistik över hur många som är anslutna i olika områden mm. Flera områden når över 80 % .  Se under fliken Information => Fastighetsstatistik