"Dörrknackande" försäljare

Vi har fått påpekande om att företaget Viasat har en försäljare som med ledning av vårt adressregister hos IP-Only går runt i socknen och erbjuder sina tjänster. Man vill också hjälpa till med installation etc. Från föreningens sida vill vi påpeka att detta är inget som vi känt till på förhand och inte är något som vi stödjer. Tvärtom tycker vi att det är störande eftersom medlemmar kan uppfatta det som om det är en insats i samarbete med föreningen. Enligt uppgift från vår kommunikationsoperatör IP-only har vårt adressregister inte lämnats ut. Viasat har utnyttjat möjligheten att i beställningsportalen söka ut de som är anslutna i vårt nät eftersom de är en av tjänsteleverantörerna. Hur vi ska se på det får styrelsen ta ställning till.