Statusrapport 6 april

Nu är det färdiggrävt förutom i Lilla Ire (på vägen upp mot Storungs) där en arkeologisk kartläggning krävs för att vi ska nå två kvarstående fastigheter. Blåsning av fiber pågår för fullt och till exempel i Hide är i stort sett färdigt. Vi ska ha ett möte med BRS för att diskutera hur den sista etappen ska genomföras. Förhoppningsvis kommer mötet att ske i veckan efter Påsk. Efter möte kommer vi att gå ut med information på hemsidan och via e-post. Vi ska också försöka få fram ett datum då nätet ska vara i drift.

Ekonomin för projektet ser mycket bra ut. Vi hade kalkylerat med att 30% av schaktlängden på 46 km skulle vara av den arten att bergsfräsning behövdes. Nu blev det bara 8% (3,7 km) vilket minskar kostnaderna i den delen med 750 000. Detta innebär att vi kan slutföra projektet helt inklusive ledningsrätter hos lantmäteriet. Ursprungligen hade vi tänkt skjuta på dessa kostnader något. Vi hade också kalkylerat med att ta upp ett lån vilket vi nu ser ut att slippa. Vi får också en god buffert för oväntade kostnader som kan uppträda i andra delar av projektet. Grävgruppen och de områdesansvariga har gjort en fantastisk insats som gjort att grävningen flutit på utan störningar. Enligt grävarna har stödet varit det bästa de upplevt. Detta har också gjort att ekonomin ser så ljus ut.