Projektstart

Nu har vi kommit så långt att vi bestämt datum för projektstart. Väg och Byggnadsgrus AB påbörjar sitt arbete den 15 november eventuellt något tidigare. Arbetet kommer att ske områdesvis. Projekttiden är beräknad till 3 månader dock kan den bli längre beroende på otjänlig kyla och tjäle. Det betyder att alla måste ha sina anslutningsboxar monterade och de som valt att gräva själva måste vara klara. Efter blåsningen av fiber är klar och allt annat är på plats kommer driftsättningen och då behövs medieomvandlarna. Det är BRS Networks AB som har hand om den delen. Vi kommer att börja distribuera medieomvandlarna först när driftstarten närmar sig.

Vi arbetar nu för fullt med att finjustera linjesträckningen. Vartefter den blir klar är det dax för röjning, käpputsättning och markering på dessa, så att grävarna vet hur många slangar som skall läggas ner just där. Fiberkartan måste alltså översättas till verkligheten. http://fiberkartan.se/92

Det är alltså en hel del praktisk arbete som tar vid nu och vi alla måste hjälpas åt för att få det hela i hamn. SE TILL ATT NI HÅLLER ER INFORMERADE VIA HEMSIDAN OCH ERA OMRÅDESANSVARIGA.

En detaljerad projektplan kommer att tas fram med kontrollpunkter som det är viktigt att alla känner till så att vi inte får störningar i arbetsprocessen. Kostnaden för projektet är starkt beroende på att allt kan löpa på utan störningar.
Detta är bara en förhandsinformation. Nästa steg är att gå ut med hålltiderna och mera detaljerad information till alla, via e-post och vid behov brev.