Fibril aktivitet

fibergravning

Det är många fastighetsägare som gräver själva på sina egna tomter. Här ett avsnitt i Hide. Nu dröjer det inte länge förrän planeringen är klar och vi kan bestämma grävstart. Om du inte gjort det än, kontakta din områdesansvariga.