Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

Väntans tider

DSC 6367 s

Nu väntar vi på att få in alla avtal och att se till att alla tillstånd är klara. Snart kan vi se fram mot en byggstart. Det pågår febril verksamhet på många fastigheter som gräver och lägger ner slang med markeringsnät

Du är här: Start Väntans tider