Arbetet fortskider

Styrelsen har nu fullt upp med många aktiviteter för att se till att vi kan komma i gång till hösten. De flesta områdesansvariga är rekryterade och grävgruppen arbetar med att få in alla drygt 70 markavtal som behövs för att vi ska få ihop vårt fibernät. I början på juli kommer vi att kalla samman alla områdesansvariga för utbildning och sedan påbörjas utsättning var fibern kommer att dras, så att alla fastighetsägare kan fundera över och ta ställning var fibern bäst skall gå in på deras egen mark. Det är ju särskilt viktigt att alla sommarboende på plats kan ta ställning till det. Ni kan redan nu se hur den planerade fibernätet ser ut via fiberkartan. Vi kommer också att dela ut/skicka ut anslutningsavtal. I samband med att dessa undertecknas skall insatsen betalas in.

Vi har nu kommit överens med BRS networks att de blir vår fiber och nätverksbyggare. Styrelsen hade genomgång och planering med dem den 9/6. Gräventreprenör blir Väg & Byggnadsgrus som styrelsen hade möte med den 11/6 då man bland annat tittade på den besvärliga grävningen i närheten av kyrkan mot korsningen Storungs-Lärbro. Samtliga ansökningar om tillstånd som behövs för projektet är nu inlämnade och vi väntar på svar. Än finns mycket kvar att göra och då det är ett projekt som bygger på frivilligt arbete betyder det att alla försöker jobba solidariskt mot ett gemensamt mål, Fiber i Hellvi. Har ni frågor maila eller ställ den direkt på hemsidan.