Ansökan inlämnad

Det  rör på sig! Vi har lämnat in ansökan om bidrag till Region Gotland. Det förväntade bidraget är 790 000 kr. Grävgruppen är nästan klar med fibersträckningen och har påbörjat arbetet med markavtal. Målet är att alla nu till sommaren ska veta var fibern kommer att gå så att  enskilda fastighetsägare ska kunna planera in hur grävningen på den egna tomten bäst kan göras.  Områdesansvariga ska utbildas så att de kan vägleda alla i sitt område.

Hans Forsslund
ordf.