Vad händer?

Styrelsen jobbar för fullt med att få in offerter. Tyvärr har det visat sig att alla entreprenörerna är upptagna åtminstone i höst. Vi har fått in två offerter en för grävning och en för fiberinstallationen. Vi försöker sätta oss in i dem vilket inte är helt lätt och vi behöver fler offerter för att kunna värdera dem. Vi måste nu revidera tidsplanen. Vi planerar att ha projekteringen klar under våren. På så sätt kan tomtägare med fritidshus förbereda sina delar under sommaren. En möjlighet vi tittar på är att se om det går att anpassa del av arbetena till period när sommarboende finns på ön.