Aktuell Statistik

Så här ser det ut just nu uppdelat efter fastighetsbeteckningarnas områdesnamn.  Undantaget "Hide"  som gäller fastigheterna inom Hide samfällighetsförening samt "Hellvi"  som gäller fastigheter med ägare som har adress i Hellvi (Boende i Hellvi). Med fastighet avses bebyggd dito. De obebyggda är inte medräknade.

Tabellerna uppdaterade: 2018-06-19

 TotaltHemungsIreKännungsKyrkLängersMalms
Medlemmar267119455621
EJ Medlemmar1458283521
Summa41219115381142
Medlemmar %64.857.981.884.964.554.550
 Norrg.NystuguSajgsStengr.Suderg.VivlingsÖvrigaHide
Medlemmar92420601139796
EJ Medlemmar291131834355
Summa11333191197310151
Medlemmar %81.872.764.565.957.953.47063.6

Uppdelat efter fastighetsägares ordinarie bostadsort
 Fastland mmGotlandTotaltG exkl. HellviHellvi
Medlemmar1361312676071
Ej Medlemmar87631454122
Summa22319441210193
Medlemmar %6167.564.859.476.3

I Hellvi är:
77.4 % av fastigheterna fritidsboende.
47.6 % av fastigheterna är anslutna fritidsboende.
17.2 % av fastigheterna är anslutna permanentboenden.

60.5 % av de fritidsboende är anslutna.
76.3 % av de permanentboende anslutna.
Obs denna statistik grundar sig på 412 av oss nu kända fastigheter. Vid ansökningstillfället för bidrag var det 376 fastigheter

Du är här: Start Information Fastighetsstatistik