Överföring medlemskap ny fastighetsägare

Medlemsansökan vid fastighetsöverlåtelse och villkor för anslutning av optisk fiber till fastighet som är ansluten till Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Enligt stadgarna: Vid försäljning av fastigheten förbinder sig medlemmen att överföra eventuellt avtal med föreningen till ny fastighetsägare. Den nya fastighetsägaren söker medlemskap i föreningen utan att ny medlemsinsats krävs.

Om fastigheten redan sålts utan att ovan skett kan ändå nytt medlemskap beviljas inom ett kalenderår från övertagandet. Förutsättning är att den nya ägaren har lagfart på fastigheten. Föregående ägare av fastigheten måste ha ett medlemskap som inte sagts upp och inte ha några skulder till föreningen. Mer information finns på blanketten som utformats för detta.

Ladda ner aktuell pdf-filen och fyll i den. Skickas in till Föreningens Kassör Kjersti Jones, Lykttändargränd 5 72215 Västerås

Ladda ner / visa som pdf för normal överlåtelse.

Ladda ner / visa som pdf för ansökan efter erhållen lagfart.

Du är här: Start Avtal Överföring medlemskap ny fastighetsägare