Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi m fl

Lantmäteriet har den 9 maj 2018 kungjort sammanträde för upplåtelse av ledningsrätt för föreningens fibernät. Det vill säga stamnätet. Fiber som ansluter de enskilda fastigheterna omfattas inte av ledningsrätten utan regleras i de enskilda anslutningsavtalen. Sammanträdet hålls den 31 maj 2018 kl 10.00 på Lantmäteriets kontor, Artellerigatan 2C i Visby.
Se Kungörelsen i Post och Inrikes Tidningar
Läs om ledningsrätt på Lantmäteriets hemsida
Förättningskartorna kan öppnas i pdf-format. Klicka på denna länk
Direkt nerladdning: Klicka här för direkt nerladdning

Du är här: Start Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi m fl